معرفی شرکت نیرو محرکه

معرفی شرکت نیرو محرکه

به منظور ارتقاء سطح کیفی محصولات تولیدی خود در سطح استانداردهای ملی و بین المللی، با انتشار مدلهای سیستم مدیریت کیفیت، از جمله پیشتازان استقرار این مدل ها در سطح ملی می باشد به نحوی که در سال ۱۳۷۷ استاندارد ISO ۹۰۰۲:۱۹۹۴ از موسسه RWTUV آلمان اخذ نموده و ضمن توسعه سایر مدلهای مدیریتی توانست با اجرای مدلهای تعالی سازمانی از سال ۱۳۸۳ که منجر به اخذ گواهی نامه تعهد به تعالی سازمانی گردید، موفقیت های حائز اهمیتی در راستای حفظ و توسعه سیستم های مدیریتی و تعالی سازمانی کسب نماید. اولین موتورسیکلت به صورت موتور گازی یک سال پس از تاسیس این شرکت در سال ۱۳۶۵ وارد بازار شد .

برخی مدلهای موتور سیکلت نیرو محرکه :

نیرو محرکه نامی ۲۰۰ Niroo mohareke Nami

نیرو محرکه نامی BD 125 Niroo mohareke Nami

نیرو محرکه نامی BM 200 mohareke Nami

نیرو محرکه نامی TM 200 Niroo mohareke Nami

تی امنیرو محرکه نامی QM 150

Niroo mohareke Nami کیو امنیرو محرکه نامی

GL 150 Niroo mohareke Nami جی النیرو محرکه نامی

ATV 300 Niroo mohareke Nami آتی وینیرو محرکه نامی

CB 200 Niroo mohareke Nami

سی بینیرو محرکه نامی ۱۵۰ Niroo mohareke

نیرو محرکه نامی Z One 200 Niroo mohareke Nami-نیرو محرکه برقی

MJS 5000نیرو محرکه برقی MLN 3000 Niroo mohareke

ام ال اننیرو محرکه QM 200 Niroo mohareke

نیرو محرکه نامی QM 170 Niroo mohareke

نیرو محرکه نامی RX 249 Niroo mohareke

نیرو محرکه نامی ۱۲۵ Niroo mohareke Nami

لوازم یدکی و قطعات نیرومحرکه را پارت موتور بخواهید

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها